TexAlert 11-2

Het woord van 2020 is ongetwijfeld COVID-19. Meer nog dan we hadden kunnen vermoeden (ten tijde van de vorige TexAlert was het vooral een Chinees probleem), heeft COVID-19 diep ingegrepen in ons alledaags leven.

Lees de volledige TexAlert